نویسنده = mohamad hasanzadeh
آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 409-414

10.32598/ijvm.17.4.1005214

امیر اصغری باغ خیراتی؛ سارا شکرپور؛ محمد حسن زاده؛ جواد جاوید نژاد؛ جمشید رزمیار


تنوع ژنتیکی MHC کلاس دو بوقلمون تجاری و ارتباط آن با پاسخ ایمنی هومورال

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 347-356

10.22059/ijvm.2018.253776.1004885

حسن الکاراوقلی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ عاطفه اسماعیل نژاد؛ محمد حسن زاده؛ توحید طلوعی


بررسی استفاده از ملاتونین خوراکی و تاریکی بر کاهش تلفات و عوارض ناشی از استرس حاد گرمایی در جوجه های گوشتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-17

10.22059/ijvm.2016.57045

محمد حسن زاده؛ امیر احمد مقیمی نیاکی؛ وهاب باباپور؛ اردشیر محیط؛ سارا میرزایی


شناسایی ژنهای حدت cdt کمپیلوباکترهای ژوژنی و کلی از نمونههای مدفوعی پرندگان خانگی (زینتی) ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-56

10.22059/ijvm.2015.53233

فاطمه احسان نژاد؛ ارژنگ شیخ الملوکی؛ محمد حسن زاده؛ روجا شجاعی کاوان؛ محمد سلطانی


مطالعه مقایسه‌ای تاثیر استفاده از مدل‌های مختلف برنامه خاموشی در وقوع سندرم آسیت و پارامترهای متابولیکی در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 113-121

10.22059/ijvm.2012.28956

mohamad hasanzadeh؛ فواد المصری؛ محمد صادق مددی؛ حمید شجاعی؛ علینقی اقبالیان؛ سعید عباسی؛ کاظم یوسفی