نویسنده = ���������������� ������ ����������
درمان جراحی استئوسارکوم در دنده‌های یک سگ

دوره 4، شماره 1، اسفند 1388

10.22059/ijvm.2010.20869

ali baniadam؛ فخر الدین احمدیان؛ بابک محمدیان؛ بهمن مصلی نژاد؛ علیرضا غدیری