نویسنده = محمدمهدی دهقان
اثرات میدان مغناطیسی نبض دار بعنوان مکملی بر دی متیل سولفوکساید موضعی و فعالیت بدنی کنترل شده در درمان التهاب تاندون خم کننده سطحی انگشت در اسب

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 175-185

10.22059/ijvm.2020.296949.1005061

سید رضا جوادی؛ فریدون صابری افشار؛ محمدمهدی دهقان؛ مجید مسعودیفرد؛ احسان ترکی باغبادرانی؛ جواد ربیعی؛ ستاره بنانی


ارزیابی اثرات سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی کشت داده شده بر روی پرده آمنیوتیک آسلولار در التیام زخم قسمتهای انتهایی اندام در اسب

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 11-25

10.22059/ijvm.2019.244278.1004854

باسم کاظم خشجوری؛ سید مهدی قمصری؛ محمدمهدی دهقان؛ سعید فرزاد مهاجری؛ حسین غلامی؛ حنانه گلشاهی


کاربرد پروتئین های هیدروفوب سورفکتانت ریه به عنوان بیومارکر در تشخیص پنومونی تجربی

دوره 11، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 1-8

10.22059/ijvm.2017.60249

محمدرضا مخبردزفولی؛ زهره افتخاری؛ معصومه حیدری سورشجانی؛ محمد مهدی دهقان؛ مسعود دوستی


یافته های اکوکاردیوگرافی داپلر پس از کارگذاری دریچه آئورت مهندسی بافت شده، در آئورت پیوند شده در آئورت توراسیک مدل گوسفندی

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 127-133

10.22059/ijvm.2016.57899

محمدرضا مخبردزفولی؛ حمید توانایی منش؛ محمدمهدی دهقان؛ فرزاد حیاتی؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ حسام الدین اکبرین؛ پویا پورنقی


تأثیر محیط کشت های مختلف بر روی بهینه سازی کشت اولیه سلول های عصبی برای ارزیابی مدل های برون تنی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 163-170

10.22059/ijvm.2015.55284

محمد حسین گرانمایه؛ علی باغبان زاده؛ عباس برین؛ جمیله سالار آملی؛ محمد مهدی دهقان


جدا سازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در مار آبی ‌(Natrix natrix)‌ ‌‌ ‌با استفاده از روش کشت و مولتی پلکس PCR

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 256-259

10.22059/ijvm.2011.23582

amir rostami؛ تقی زهرائی صالحی؛ محمّد مهدی دهقان؛ مجید مسعودی فرد؛ ایمان معماریان؛ ایرج اشرافی تمای


اخذ سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از رت زنده و تمایز آنها به سلول های شبه نورونی در محیط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1388

10.22059/ijvm.2010.20870

میر سپهر پدرام؛ Mohammad Mehdi Dehghan؛ مسعود سلیمانی؛ داوود شفیعی؛ سید مرجانمهر؛ زهرا نصیری