نویسنده = ������������ ������������
آلودگی گاوهای شیری به بروسلوز در دامداری‌های ایران: مطالعه مورد شاهدی در سطح گله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22059/ijvm.2023.345451.1005289

اکرم بحرینی‌پور؛ علیرضا باهنر؛ زهرا بلوکی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ صمد لطف اله زاده؛ کریم امیری


بررسی چگونگی تغییرات رشد دندانی خرگوش پس از تابش لیزر دایود با استفاده از تصاویر سی تی اسکن

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 305-312

10.22059/ijvm.2018.264603.1004918

مولود داودی؛ امیر رستمی؛ آذین توکلی؛ سارنگ سروری؛ علیرضا باهنر؛ آرش رحیمی


یافته های اکوکاریوگرافی در اسبهای ورزشی دارای سوفل پولموناری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-12

10.22059/ijvm.2015.53230

عبدالرزاق رستمی؛ مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ علی رضاخانی؛ حمید توانایی منش؛ علیرضا باهنر


بررسی تأثیر قطره چشمی کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین بر روی فلور باکتریایی طبیعی ملتحمه سگهای سالم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 27-31

10.22059/ijvm.2015.53229

عبدالعلی ملماسی؛ مسعود سلک غفاری؛ گودرز صادقی هشجین؛ مولود داودی؛ اولین کاپیا؛ مژده شریفیان فرد؛ شیما احدی نژاد؛ علیرضا باهنر


اندازه‌گیری‌های رادیوگرافی ناحیه» سم اندام حرکتی پیشین در اسب‌های آخال‌تکه» سالم

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 21-25

10.22059/ijvm.2014.50559

مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ شهرام منصوری؛ محمد ملازم؛ علیرضا باهنر؛ امید زهتاب ور


مطالعه سروباکتریولوژیک لپتوسپیروز در گاوداری های شیری و پرواری اطراف تهران

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 177-183

10.22059/ijvm.2013.35968

شهرام ملکی؛ غلامرضا عبداله پور؛ علیرضا باهنر


جستجوی باقیمانده آنتی بیوتیک‌های گروه بتالاکتام و تتراسایکلین و میزان آفلاتوکسین ‌1M در شیر خشک مصرفی در کارخانجات لبنی استان تهران

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 221-226

10.22059/ijvm.2013.35974

نگین نوری؛ گیتی کریم؛ مهیار رئیسیان؛ حمید خانقاهی ابیانه؛ علیرضا باهنر؛ افشین آخوندزاده بستی؛ فرشته قدمی


بیماری های طیور در ایران: مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی عوامل مختلف تلفات در نیمچه های گوشتی

دوره 4، شماره 3، مرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21350

alireza bahonar؛ پیام حقیقی خوشخو؛ علی رضا باهنر؛ علی کاظمی؛ فرشته صبوری