نویسنده = شهرام جمشیدی
شناسایی مولکولی ویروس دیستمپر (CDV) در سگ های مبتلا به فرم های بالینی عصبی و غیر عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22059/ijvm.2022.346320.1005294

سید محمد مجتهدزاده؛ شهرام جمشیدی؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ سید میلاد واحدی؛ ایرج اشرافی تمای؛ حسام الدین اکبرین؛ حمیدرضا موسویان


بررسی تغییرات شاخص مقاومت کلیوی و سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون به عنوان شاخص های اولیه آسیب کلیه در بیماری کلیه پلی کیستیک گربه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22059/ijvm.2023.364489.1005440

مهبد قربانی شمیرانی؛ داریوش شیرانی؛ شهرام جمشیدی؛ سید مهدی نصیری؛ مجید مسعودی فرد؛ مریم مهدی پور؛ ساناز بنی فضل؛ یاسمین والی


تشخیص یک موتانت جدید پاروو ویروس سگ در ایران

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 1-7

10.22059/ijvm.2018.231479.1004805

غلامرضا نیکبخت؛ شهرام جمشیدی؛ شهاب الدین محی الدینی


بررسی مولکولی و سرولوژی تک یاخته نئوسپورا کنینوم در بافت های مختلف و مایع مغزی-نخاعی در سگ های ولگرد آلوده به شکل تحت بالینی نئوسپروز

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 105-112

10.22059/ijvm.2017.61602

علی پورامینی؛ شهرام جمشیدی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ مهدی نام آوری؛ صادق شیریان


جداسازی، تمایز و نشاندارسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 193-199

10.22059/ijvm.2013.35970

مهدیه رضائی؛ شهرام جمشیدی؛ ‌آنا صفارپور؛ مهدی عاشوری؛ داوود شریفی؛ ‌حامد زمان خان ملایری؛ نقاء تمیمی؛ امیر رضا رکن


فیستول رکتوواژینال و آترزی مقعد در یک بچه گربه

دوره 4، شماره 2، خرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21359

Shahram Jamshidi؛ شهرام جمشیدی؛ مسعود رجبیون؛ مجید مسعودی فرد