نویسنده = gholamraza nikbakhat
مجتمع عمده پذیرش بافتی به عنوان شاخص انتخاب برای پرورش حیوان ایمن

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 211-227

10.22059/ijvm.2022.339598.1005251

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ پویا هوشمند؛ عاطفه اسماعیل نژاد؛ فاطمه عباس آبادی


نگرشی دیگرگونه به عفونت و ایمنی

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 99-100

10.22059/ijvm.2022.337927.1005234

غلامرضا نیکبخت بروجنی


تشخیص واریانت های ویروس برونشیت عفونی طیور در بافت های نای، ریه و کلیه طیور گوشتی مبتلا با روش افزوده سازی در زمان واقعی

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 57-63

10.22059/ijvm.2021.321594.1005165

مظفر حاجی جعفری انارکی؛ نریمان شیخی؛ هادی حق بین نظرپاک؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی


تنوع ژنتیکی MHC کلاس دو بوقلمون تجاری و ارتباط آن با پاسخ ایمنی هومورال

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 347-356

10.22059/ijvm.2018.253776.1004885

حسن الکاراوقلی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ عاطفه اسماعیل نژاد؛ محمد حسن زاده؛ توحید طلوعی


نقش محافظتی پادتن های ضد K99 بر ضد عفونت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک در گوساله های تازه متولد شده

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 97-107

10.22059/ijvm.2018.244346.1004855

خلیل الو؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ صمد لطف اله زاده؛ فرهاد موسی خانی؛ عادل قره باغی


تشخیص یک موتانت جدید پاروو ویروس سگ در ایران

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 1-7

10.22059/ijvm.2018.231479.1004805

غلامرضا نیکبخت؛ شهرام جمشیدی؛ شهاب الدین محی الدینی


بررسی بیان و آنالیز توالی ژن CIITA در ماکیان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 287-292

10.22059/ijvm.2013.36289

محمد خسروی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی


استفاده از تری متیل کایتوزان در تجویز داخل بینی DNA کدکننده c70e-HSP2M در مدل موشی

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 123-128

10.22059/ijvm.2013.35063

مهران دباغیان؛ سید محمود ابراهیمی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ مجید تبیانیان؛ علی رضایی مکرم؛ مریم ایمان؛ علیرضا تونگار رنجبر


تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آ در ریه جوجه‌های گوشتی و تخمگذار

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 241-247

10.22059/ijvm.2012.30229

لهراسب شاهقلیان؛ مسعود تشفام؛ peyman asadian؛ حسین حسن پور؛ gholamraza nikbakhat


تهیه آنتی بادی های زرده تخم مرغ بر ضد آنتی ژن e2M آنفولانزای طیور با استفاده از ژن ‌ C-terminal 70e-Hsp2M و تشخیص آن با روش الیزا

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 67-71

10.22059/ijvm.2012.28949

gholamraza nikbakhat؛ غلامرضا نیکبخت؛ حسن تاج‌بخش؛ منیره جهان‌تیغ؛ سیاوش نیازی؛ امید مددگار


بررسی تنوع اگزون دوم ژن Ovar-DRB1 در گوسفندان سنگسری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 59-62

10.22059/ijvm.2011.22673

gholamraza nikbakhat؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ عبدالله درخشنده؛ رضا طالبنیا


ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22101

gholamraza nikbakhat؛ محمد ربانی؛ مهدی امام؛ الهام رضا توفیقی


ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22109

gholamraza nikbakhat؛ محمد ربانی؛ مهدی امام؛ الهام رضا توفیقی