نویسنده = ���������� �������� ��������
نانوذرات تیتانیوم دی اکسید به عنوان جزء رایج کرمهای ضدآفتاب: مطالعه تجربی ارزیابی ایمنی/سمیت

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 79-86

10.22059/ijvm.2018.257860.1004898

سیده مائده جعفری؛ گودرز صادقی هشجین؛ محمد کاظم کوهی؛ علی رسولی؛ ابراهیم شهروزیان


Influence of Permethrin and Cypermethrin on behavior in the mouse

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 119-124

10.22059/ijvm.2011.23109

mohammad kazem koohi؛ محمد کاظم کوهی؛ فاضل فلاح


اثرات پیش درمانی پنتوکسی فیلین بر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط افلاتوکسین B1 در کبد پرفیوژ شده موش صحرایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 43-47

10.22059/ijvm.2011.22670

mohammad kazem koohi؛ ابراهیم شهروزیان؛ محمود قاضی خوانساری؛ بهرام داریی؛ عباس جواهری؛ امیر مقدم جعفری؛ گودرز صادقی هشجین