نویسنده = بهمن مصلی نژاد
اثرات هورمون‌های استانوزولول و ناندرولون دکانوآت بر غلظت سرمی اریتروپویتین و تستوسترون در سگ‌ها

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 325-334

10.22059/ijvm.2020.307743.1005116

بهمن مصلی نژاد؛ سعد گورانی نژاد؛ آناهیتا رضایی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ هادی ایمانی راستابی؛ سامان سلمانی


ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 205-213

10.22059/ijvm.2019.274033.1004958

بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ رضا آویزه؛ مهدی پورمهدی


اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی‌ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 377-387

10.22059/ijvm.2019.260871.1004910

آلاله سلطانیان؛ بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ حسین نجف زاده؛ مسعود قربانپور


بررسی سرولوژیک عفونت لپتوسپیرایی در گربه های شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 49-52

10.22059/ijvm.2011.22671

Bahman Mosallanejad؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ رضا آویزه؛ غلامرضا عبدالله پور؛ کوثر آبادی


شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 81-85

10.22059/ijvm.2008.27370

بهمن مصلی نژاد؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ رضا آویزه؛ محمد نیکو سیر جهرمی