نویسنده = امیر رستمی
مطالعه مورفومتریک و سی تی آناتومی دو بعدی ستون مهره‌ها در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی (Emys Orbicularis)

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 53-64

10.22059/ijvm.17.1.1005235

امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ امیر رستمی؛ علیرضا وثوق افخمی؛ سمیه داودی پور؛ مرضیه قلیخانی؛ سیدحسین مدرس


مطالعه سی تی اسکن و ارزیابی مورفومتریک مهره های گردنی در خرگوش نیوزیلندی سالم

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 421-431

10.22059/ijvm.2020.296790.1005060

بنفشه شاطری امیری؛ سارنگ سروری؛ امید زهتاب ور؛ امیر رستمی؛ ریحانه سفلایی


بررسی چگونگی تغییرات رشد دندانی خرگوش پس از تابش لیزر دایود با استفاده از تصاویر سی تی اسکن

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 305-312

10.22059/ijvm.2018.264603.1004918

مولود داودی؛ امیر رستمی؛ آذین توکلی؛ سارنگ سروری؛ علیرضا باهنر؛ آرش رحیمی


مقایسه رادیوگرافی دیجیتال و آنالوگ جهت ارزیابی الگوی برونشیال در سگ

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 145-152

10.22059/ijvm.2018.226261.1004795

امیر توکلی؛ علیرضا وجهی؛ محمد ملازم؛ سارنگ سروری؛ امیر رستمی؛ مهدی حسن خانی؛ داوود فسخودی


بررسی آلودگی های انگلی مدفوعی در خزندگان در اسارت شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 19-25

10.22059/ijvm.2018.233466.1004812

فاطمه عرب خزائلی؛ امیر رستمی؛ علیرضا گیلوری؛ صدیقه نبیان؛ سید احمد مدنی


بررسی مولکولی عفونتهای کلامیدیایی در خزندگان خانگی و باغ وحش شهر تهران

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 227-233

10.22059/ijvm.2017.211111.1004742

مجید شهابی محمد آبادی؛ امیر رستمی؛ سید احمد مدنی


مطالعه فیلوژنتیکی ویروس دیستمپر شناسایی شده در ایران، بر اساس ژن نوکلئوپروتئین(1390 -1387)

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 163-168

10.22059/ijvm.2014.51887

سمیه نمرودی؛ امیر رستمی؛ کیوان مجیدزاده اردبیلی؛ آرش قلیانچی


جدا سازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در مار آبی ‌(Natrix natrix)‌ ‌‌ ‌با استفاده از روش کشت و مولتی پلکس PCR

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 256-259

10.22059/ijvm.2011.23582

amir rostami؛ تقی زهرائی صالحی؛ محمّد مهدی دهقان؛ مجید مسعودی فرد؛ ایمان معماریان؛ ایرج اشرافی تمای