نویسنده = Raoofi�� Afshin
بررسی عفونت های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

10.22059/ijvm.2022.344510.1005282

پرهام متقیان؛ افشین رئوفی؛ امید مددگار؛ آریا بدیعی؛ ایرج اشرافی تمایی


بررسی میزان شیوع و یافته‌های آسیب شناسی سنگ‌های صفراوی در بز

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2012.28950

Afshin Raoofi؛ علیرضا رحمانی شهرکی؛ عبدالرسول نامجو؛ حسن ممتاز