نویسنده = بهنام مشگی
خصوصیات مولکولی ایزنیا فتیدا و الگوی الکتروفورتیک کمپلکس گلیکولیپوپروتئین G-90

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 35-45

10.22059/ijvm.2020.298930.1005068

زارع‌پور شوب سمیه؛ بهنام مشگی؛ پرویز شایان؛ غلامرضا حسن پور


تنوع الگوی پروتئین‌های بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌در نشخوارکنندگان ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 95-98

10.22059/ijvm.2012.28953

behnam meshgi؛ علی اسلامی؛ نادیا طایفی‌نصر‌آبادی؛ فاطمه جالوسیان