نویسنده = �������� ���������� ����������
تأثیر تزریق دزهای مختلف ویتامین D3 بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گاوهای نر نژاد هلشتاین

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 81-88

10.22059/ijvm.2021.314273.1005142

مرتضی کیوانلو؛ محمود احمدی همدانی؛ اشکان جبلی جوان؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ فرزانه رخشانی زابل


تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 191-196

10.22059/ijvm.2012.30007

ashkan jebelli javan؛ حمید استاجی؛ خسرو قزوینیان؛ عباس جواهری وایقان؛ محمدرضا سلیمی؛ علی مهدوی