نویسنده = �������������� ����������
بررسی اثر لسیتین سویا در مقایسه با زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم اپیدیدیمی در سگ

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 166-177

10.22059/ijvm.2021.329603.1005191

احمد یوسف؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پرویز تاجیک؛ وحید اکبری نژاد؛ آرمین توحیدی


اثر آل-ترانس رتینول بر تکامل برون تنی رویان موش آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 207-212

10.22059/ijvm.2014.51893

آرمین توحیدی؛ محمدرضا فرشیدپور؛ محمد چمانی؛ مهدی ژندی؛ عباس گرامی؛ محسن نوری