نویسنده = فرهنگ ساسانی
زانتوگرانولومای زیرجلدی در ناحیه تیبیوتارسال یک کوکاتو (Eolophus roseicapilla)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22059/ijvm.2022.342417.1005267

فرهنگ ساسانی؛ دیبا گلچین؛ محمد یاسان بنگش؛ سهیل خراسانی نژاد؛ ساناز بنی فضل


تنوع کلینیکوپاتولوژیک و جنبه‌های اپیدمیولوژیک تومورهای پستانی سگ و گربه در تهران (2020-2022)

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 231-242

10.32598/ijvm.17.3.1005291

دیبا گلچین؛ فرهنگ ساسانی؛ میر سپهر پدرام؛ زهره خاکی


ارزیابی بیان سیتوکراتین ۷ در نئوپلازی‌های مختلف غدد پستانی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 56-67

10.22059/ijvm.2020.295956.1005052

الناز الهی راد؛ فرهنگ ساسانی؛ علیرضا خسروی؛ محمد جواد قراگزلو؛ فاطمه خان براری


ملانوم بدخیم در یک اردک مالارد (Anas platyrhynchos)ماده

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 437-443

10.22059/ijvm.2019.280979.1004986

فرهنگ ساسانی؛ حسینعلی عرب؛ سید حسین مرجانمهر؛ سارا شکرپور؛ حمیدرضا فخری مقدم؛ دیبا گلچین


اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 361-377

10.22059/ijvm.2017.225544.1004791

مهدی حسن خانی؛ سید جاوید آل داوود؛ علیرضا خسروی؛ فرهنگ ساسانی؛ مجید مسعودی فرد؛ فرشته انصاری؛ محمد طاهری


شیوع درماتوفیلوزیس آتیپیک همراه با سودوموناس آئروجینوسا در یک گله گوسفند بعد از حمام ضد کنه

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 303-306

10.22059/ijvm.2016.56332

حمید توانایی منش؛ فرهنگ ساسانی؛ ناهید اطیابی؛ مهدی راسخ؛ زهره افتخاری؛ مریم هاشمیان