نویسنده = حسین نجف زاده
اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی‌ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 377-387

10.22059/ijvm.2019.260871.1004910

آلاله سلطانیان؛ بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ حسین نجف زاده؛ مسعود قربانپور


تأثیر آمادهسازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 175-185

10.22059/ijvm.2019.259726.1004901

مجید ذاکریان؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی؛ حسین نجف زاده


مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 255-265

10.22059/ijvm.2017.138815.1004701

فریدون صابری افشار؛ میر حامد شکریان؛ علی بنی آدم؛ رضا آویزه؛ حسین نجف زاده؛ مهدی پورمهدی


ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آلوئه ورا و هورمون های هیپوفیزی جنسی متعاقب دیابت تجربی در موش های صحرایی نر

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 164-174

10.22059/ijvm.2017.62036

محمد امین بهمنش؛ نعیم عرفانی مجد؛ علی شهریاری؛ حسین نجف زاده