نویسنده = ���������� ��������
بررسی تنوع بالینی-پاتولوژی و چهرة اپیدمیولوژیک تومورهای پستانی سگ و گربه در تهران (2022 – 2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22059/ijvm.2022.345415.1005291

دیبا گلچین؛ فرهنگ ساسانی؛ میر سپهر پدرام؛ زهره خاکی


تاثیر in vitroدوکسوروبیسین FA-G2- بر سرطان سینه

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 147-158

10.22059/ijvm.2019.291998.1005039

حامد منصور لکورج؛ زهره خاکی؛ مسعود قربانی؛ مهدی شفیعی اردستانی؛ امید دزفولیان


پارامترهای بیوشیمیایی سرم و خون شناسی سگ های مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستاتی (BPH)

دوره 11، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 55-62

10.22059/ijvm.2017.60212

زهره خاکی؛ مجید مسعودی فرد؛ فرشید خدیور؛ داریوش شیرانی؛ وحید فتحی پور؛ محمد طاهری


مطالعه تغییرات خون شناسی در گوسفندان آلوده به آناپلاسما و تیلریا اویس: با تشخیص مولکولی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-26

10.22059/ijvm.2015.53228

زهره خاکی؛ سیده میثاق جلالی؛ بهرام کاظمی؛ محمد راضی جلالی؛ سیده پرستو یاسینی