نویسنده = وحید کریمی
مطالعه بیان ژن اینترلوکین 1β (IL-1β) بعد از چالش ماکروفاژهای مشتق شده از مونوسیت‌های ماکیان با سالمونلا تیفی موریوم

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 342-350

10.22059/ijvm.2019.290145.1005029

الیا عباس زاده؛ جلیل مهرزاد؛ سید مصطفی پیغمبری؛ پانیذ ضرغامی؛ وحید کریمی؛ رامک یحیی رعیت


مطالعه شجره‌شناسی بر اساس ژن فسفوپروتئین ویروس‌های نیوکاسل جدا‌شده‌در ایران، 1389-1391

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2014.51403

آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ وحید کریمی؛ امید مددگار؛ مسعود هاشم زاده؛ سید علی غفوری؛ سید سینا باقری؛ سید میلاد واحدی