نویسنده = �������������� ������������
بررسی آلودگی آب شرب گاوداری‎های حومه مشهد به باکتری‎های شاخص

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 251-259

10.22059/ijvm.2020.292106.1005041

آیلین نیرومند؛ سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده؛ عبداله جمشیدی؛ جعفر عطارباشی مقدم


عفونت روده ای با گونه های مختلف اسپیروکت در مرغ های تخمگذار

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 213-218

10.22059/ijvm.2014.51894

مینا ضرابی؛ عبداله جمشیدی؛ سعید خانزادی؛ جمشید رزم یار


تشخیص تقلب در شیر و محصولات لبنی ایران با استفاده از روش PCR

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 257-262

10.22059/ijvm.2013.36285

سعید خان زادی؛ عبداله جمشیدی؛ جمشید رزم یار؛ محمد محسن زاده