نویسنده = صدیقه نبیان
مطالعه آنتی بادی های IgG, IgE زهر زنبورعسل آپیس ملیفرا در انسان

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 412-419

10.22059/ijvm.2020.260482.1004906

صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ مینا بابایی؛ پرستو یوسفی؛ عباس گرامی صادقیان؛ زهرا اسدالهی؛ رامین مظاهری نژادفرد


بررسی شیوع بلاستوسیستیس در بیماران مبتلا به IBD

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 117-124

10.22059/ijvm.2017.241887.1004845

سارا محمدعلی گل؛ صدیقه نبیان؛ فاطمه عرب خزائلی؛ حامد میرجلالی؛ سعید بکایی؛ مصطفی رضائیان؛ محمدرضا زالی؛ حمید اسدزاده عقدایی


بررسی آلودگی های انگلی مدفوعی در خزندگان در اسارت شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 19-25

10.22059/ijvm.2018.233466.1004812

فاطمه عرب خزائلی؛ امیر رستمی؛ علیرضا گیلوری؛ صدیقه نبیان؛ سید احمد مدنی