نویسنده = ������������ ��������
ردیابی و تعیین ویژگی‌های مولکولی روتاویروس‌های پرندگان در مزارع گوشتی در گیلان

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 27-36

10.22059/ijvm.2018.265109.1004919

فاطمه پورصفر؛ وحید کریمی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ فاطمه موسوی


ژنوتایپینگ ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از جوجه های گوشتی مزارع ایران طی سال 94-95

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 9-17

10.22059/ijvm.2017.228730.1004797

فاطمه غلامی؛ وحید کریمی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ مسعود هاشم زاده؛ مهدی وصفی مرندی