نویسنده = تقی زهرایی صالحی
تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 219-226

10.22059/ijvm.2012.30221

omid madadkar؛ امید مددگار؛ هادی کیوانفر؛ تقی زهرایی صالحی؛ اکبر مهدی زاده دستجردی؛ فرهاد موسی خانی؛ روح الله کامیابی


جدا سازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در مار آبی ‌(Natrix natrix)‌ ‌‌ ‌با استفاده از روش کشت و مولتی پلکس PCR

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 256-259

10.22059/ijvm.2011.23582

amir rostami؛ تقی زهرائی صالحی؛ محمّد مهدی دهقان؛ مجید مسعودی فرد؛ ایمان معماریان؛ ایرج اشرافی تمای