نویسنده = ������������ ��������������
اثرات هورمون‌های استانوزولول و ناندرولون دکانوآت بر غلظت سرمی اریتروپویتین و تستوسترون در سگ‌ها

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 325-334

10.22059/ijvm.2020.307743.1005116

بهمن مصلی نژاد؛ سعد گورانی نژاد؛ آناهیتا رضایی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ هادی ایمانی راستابی؛ سامان سلمانی


استرس حرارتی مزمن در گوسفند دنبه دار ایرانی 1: پاارمترهای کلینیکی و پاارکلینیکی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 199-205

10.22059/ijvm.2014.51892

فرید براتی؛ محمد نوری؛ سعد گورانی نژآد؛ آناهیتا رضایی؛ بهروز میهن دوست؛ سید رضا فاطمی طباطبایی