نویسنده = �������������� ����������������
بررسی میزان تاثیر تزریق ویتامین C تزریقی در کاهش میزان و شدت کریستال‌های استروویت در مقایسه با پروسه‌های درمانی طولانی مدت معمول

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 233-242

10.22059/ijvm.2019.260171.1004907

عبدالعلی ملماسی؛ تارا نظری؛ سید محمد مجتهدزاده؛ سعید بکایی؛ روشنک مختاری؛ شبنم بابازاده؛ سهیل تولایی


بررسی تأثیر قطره چشمی کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین بر روی فلور باکتریایی طبیعی ملتحمه سگهای سالم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 27-31

10.22059/ijvm.2015.53229

عبدالعلی ملماسی؛ مسعود سلک غفاری؛ گودرز صادقی هشجین؛ مولود داودی؛ اولین کاپیا؛ مژده شریفیان فرد؛ شیما احدی نژاد؛ علیرضا باهنر


تغییرات اگزالات، سیترات و گاما گلوتامیل ترانسفراز ادرار پس از تجویز عصاره ی Cynodon dactylon به گربه ها

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 193-198

10.22059/ijvm.2014.51891

سعیده جانی تبار؛ عبدالعلی ملماسی؛ غلام رضا امین؛ سعید بکایی؛ محمد ملازم؛ فتانه نادری نژاد؛ ر شریفی