نویسنده = �������� �������� ������
جداسازی، تمایز و نشاندارسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان سگ

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 193-199

10.22059/ijvm.2013.35970

مهدیه رضائی؛ شهرام جمشیدی؛ ‌آنا صفارپور؛ مهدی عاشوری؛ داوود شریفی؛ ‌حامد زمان خان ملایری؛ نقاء تمیمی؛ امیر رضا رکن