نویسنده = حسن مروتی
تاثیر هیپوتیروییدیسم بر ویژگی های مورفو- هیستومتریک بیضه در رت های بالغ

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 69-77

10.22059/ijvm.2018.260974.1004909

هیرو شیخ الاسلامی؛ فرزام شیخ زاده؛ سید مهدی بانان خجسته؛ نازلی خواجه نصیری؛ علی دسترنج؛ حسن مروتی


مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 225-235

10.22059/ijvm.2016.58685

حسن مروتی؛ مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ رامین مظاهری نژاد فرد؛ حمید رضا مرادی