نویسنده = آرش امیدی
مشاهده کارسینوم سلول‌های سنگفرشی در یک گله بز در ایران

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 79-84

10.22059/ijvm.2017.243100.1004847

آرش امیدی؛ فاطمه ناظمی؛ حمید رضا پورمیرزائی؛ مهدی محبی فانی


سمیت کبدی ناشی از تغذیه تجربی با ارزن دم روباهی (Setaria italica) در گوسفند و بز

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 79-86

10.22059/ijvm.2015.54005

آرش امیدی؛ فاطمه ایزدی یزدان آبادی؛ یوکابد اسماعیل پور؛ محمد علی بهدانی؛ محمدرضا اصلانی


سیمای متابولیک شتر های دو کوهانه ‌(Camelus bactrianus)‌ آبستن، غیر آبستن و نر ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 235-242

10.22059/ijvm.2015.52481

آرش امیدی؛ ژیلا ساجدی؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ محسن مصطفایی