نویسنده = ���������� �������������� ��������
ارزیابی اثر اسانس اکیناسه آ پورپورا (گیاه سرخارگل) بر فراسنجه های هماتولوژیکی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ماهی زبرا مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس مزمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22059/ijvm.2022.342677.1005271

تینا حسنخانی؛ دنیا نیک آئین؛ علیرضا خسروی؛ هومن رحمتی هولاسو؛ مونا حسنخانی


فون انگل ژیروداکتیلوس (مونوژنه‌آ، ژیروداکتیلیده) ماهیان ایران در بخش جنوب شرقی حوضه آبریز دریای خزر

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 35-44

10.22059/ijvm.2017.237792.1004824

مریم برزگر؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ هومن رحمتی هولاسو؛ علی طاهری میرقائد؛ عباس بزرگ نیا