نویسنده = ������������ ������ ����������
وضعیت شاخصهای سلامت کبد و ایمنی خونی ماهی کپور معمولی، Cyprinus carpio، تغذیه شده با جیره های حاوی اسید لاکتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.22059/ijvm.2022.351618.1005338

علی طاهری میرقائد؛ ملیکا قلیچ پور؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ سید حسین حسینی فر؛ سید مرتضی حسینی


برخی شاخصهای خونشناسی وتولید مثلی در مولدین فیل ماهیان وحشی جنوب شرقی دریای خزر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-71

10.22059/ijvm.2015.53235

محمد مازندرانی مازندرانی؛ علی طاهری میرقائد؛ سید مرتضی حسینی