نویسنده = لاوان آدامو
انباشتگی ناشی از اجسام خارجی در نشخوارکنندگان کوچک در منطقه گومبه نیجریه

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-14

10.22059/ijvm.2021.297539.1005166

لاوال جلال الدین ربنا؛ زینب بوکولا یوسف؛ محمد مصطفی؛ لاوان آدامو


گزارش موردی: پنومونی پاستورلایی در بز

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 293-296

10.22059/ijvm.2015.52490

فائز فردوس جس عبداله؛ عبدالناصر تیجانی؛ لاوان آدامو؛ اریک لیم تیک چونگ؛ یوسف آبا؛ کنتو محمد؛ عبدالعزیز صحاری؛ عبدالوحید هارون؛ ابوبکر صدیق؛ محد عظمی محد لیلا