نویسنده = علیرضا بهنامی فر
ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی با آنتی‌بیوتیک برای کنترل سالمونلا انتریکا سرووار تیفی‌موریوم در جوجه‌های گوشتی

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 155-166

10.32598/ijvm.17.2.1005233

احمد قلی پور شوشود؛ شعبان رحیمی؛ تقی زهرایی صالحی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ علیرضا بهنامی فر؛ طاهره ابراهیمی؛ محمود ولی زاده؛ فائزه گنج پور


تأثیر سه عصاره گیاه دارویی آویشن، سیر و زیره سیاه بر فراسنجه های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم، قدرت جوجه درآوری

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 179-187

10.22059/ijvm.2015.55286

علی رضا بهنامی فر؛ شعبان رحیمی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ سعید حسن پور؛ زهرا محمدزاده