نویسنده = داریوش شیرانی
بررسی تغییرات شاخص مقاومت کلیوی و سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون به عنوان شاخص های اولیه آسیب کلیه در بیماری کلیه پلی کیستیک گربه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22059/ijvm.2023.364489.1005440

مهبد قربانی شمیرانی؛ داریوش شیرانی؛ شهرام جمشیدی؛ سید مهدی نصیری؛ مجید مسعودی فرد؛ مریم مهدی پور؛ ساناز بنی فضل؛ یاسمین والی


تشخیص وقوع پلی مورفیسم ژن پروتئین میوزین بایندینگ (MYBPC3) C3 در گربه‌های نژاد پرشین با و بدون کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 215-222

10.32598/ijvm.18.2.1005356

سعید حیدریان؛ داریوش شیرانی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ سعید بکایی؛ مهدی حسن خانی؛ علی روستایی؛ لیلی حلیمی اصل


مطالعه پانل آهن گربه‏های مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک همراه و بدون نارسائی احتقانی قلب

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 209-216

10.32598/ijvm.17.3.1005245

سیدفرزین سیدنژاد؛ داریوش شیرانی؛ سعید بکائی؛ سید مهدی نصیری