نویسنده = ������������ ��������
مطالعه آنتی بادی های IgG, IgE زهر زنبورعسل آپیس ملیفرا در انسان

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 412-419

10.22059/ijvm.2020.260482.1004906

صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ مینا بابایی؛ پرستو یوسفی؛ عباس گرامی صادقیان؛ زهرا اسدالهی؛ رامین مظاهری نژادفرد


اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 361-377

10.22059/ijvm.2017.225544.1004791

مهدی حسن خانی؛ سید جاوید آل داوود؛ علیرضا خسروی؛ فرهنگ ساسانی؛ مجید مسعودی فرد؛ فرشته انصاری؛ محمد طاهری