Author = Mojtaba Keshavarzi -Yangabadi
Number of Articles: 1
1. Seroprevalence of Leptospiral infection in goats of Ahvaz

Volume 1, Issue 1, Autumn 2007, Pages 93-96

Mohammad Rahim Haji Hajikolaei; Masoud Ghorbanpoor; Mojtaba Keshavarzi -Yangabadi; Gholamreza Abdollahpour