نویسنده = ���������� ������������ ����������
تاثیر هیپوتیروییدیسم بر ویژگی های مورفو- هیستومتریک بیضه در رت های بالغ

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 69-77

10.22059/ijvm.2018.260974.1004909

هیرو شیخ الاسلامی؛ فرزام شیخ زاده؛ سید مهدی بانان خجسته؛ نازلی خواجه نصیری؛ علی دسترنج؛ حسن مروتی