نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
فعالیت محافظت کننده قلب و محافظت کننده کبد عصاره سیلی مارین در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آردی و پلت

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 104-121

10.22059/ijvm.2020.302033.1005084

سیده عالمه حسینیان؛ بهمن عبدی هاچسو؛ سعید نظیفی؛ سید امیر هاشمی هزاوه؛ سید حمیدرضا هاشمی تبار؛ رضا رضاپور