نویسنده = ���������� ������������ ������ �������� ����������
ردیابی مولکولی توکسوپلاسما گوندی در گوشت مرغ و تخم مرغ درشهر سمنان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22059/ijvm.2022.338318.1005238

فاطمه مهرابی؛ مریم رسولی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی


تأثیر تزریق دزهای مختلف ویتامین D3 بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گاوهای نر نژاد هلشتاین

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 81-88

10.22059/ijvm.2021.314273.1005142

مرتضی کیوانلو؛ محمود احمدی همدانی؛ اشکان جبلی جوان؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ فرزانه رخشانی زابل


تشخیص مولکولی متاپنوموویروس پرندگان در گله‌های طیور گوشتی سمنان با RT-PCR

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 27-34

10.22059/ijvm.2020.302556.1005087

امیر دره باغی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ خاطره کفشدوزان؛ حسین حسینی