نویسنده = ������������ ����������
گزارش بررسی ظاهری و رادیولوژیک آگناتیا اتوسفالی در یک بره نزاد مهربان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22059/ijvm.2022.337632.1005231

محمد بابائی؛ مرتضی یاوری؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ علی کلانتری حصاری