نویسنده = �������������� ����������
ردیابی مولکولی توکسوپلاسما گوندی در گوشت مرغ و تخم مرغ درشهر سمنان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22059/ijvm.2022.338318.1005238

فاطمه مهرابی؛ مریم رسولی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی