نویسنده = �������������� ������������ ��������
تغییرات پاتولوژیک ناشی از آلودگی با فاسیولا در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهر ایلورین در استان کوارا ، نیجریه

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 356-363

10.22059/ijvm.2022.342551.1005270

محمد آدم؛ ریدوان ادواله باکاره؛ شولا دیوید اولا فادونسین؛ اولاتونده باتونده آکانبی؛ استر سولومون کیگیر؛ ثانی عبدل بارکا