نویسنده = ������������ ���������������� ��������
آلودگی بلدرچین ها (Coturnix coturnix) به Hadjelia truncata در شهر سمنان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22059/ijvm.2022.347054.1005302

مریم رسولی؛ عباس اولیاء اردکانی؛ حسن معززی