کلیدواژه‌ها = گاو
بروز استافیلوکوکس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)از گاوهای شیری در کبی،نیجریه

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 19-26

10.22059/ijvm.17.1.1005256

محمدثانی قذافی؛ یوسف یعقوبو؛ عبداقادر عثمان جنیدو؛ محمد بشیر بلو؛ آسینامای آتلیامای بیتروس؛ علی ابراهیم موسوا؛ بشیرو گربا؛ حبیبه لاوال


تغییرات پاتولوژیک ناشی از آلودگی با فاسیولا در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهر ایلورین در استان کوارا ، نیجریه

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 356-363

10.22059/ijvm.2022.342551.1005270

محمد آدم؛ ریدوان ادواله باکاره؛ شولا دیوید اولا فادونسین؛ اولاتونده باتونده آکانبی؛ استر سولومون کیگیر؛ ثانی عبدل بارکا


مشخصات ریخت شناسی و مولکولی نماتودهای جنس همونکوس در گاوهای جنوب شرق ایران

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 364-371

10.22059/ijvm.2021.318533.1005157

مونا حسینی؛ زهرا سنجرانی؛ رضا نبوی؛ فریبرز شریعتی شریفی؛ سیده آیدا داوری؛ حمیدرضا شکرانی


مطالعه آناتومی و مورفومتریک استخوانچه‌های گوش میانی در گوسفند لری و گاو بومی منطقه‌ی شهرکرد

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 72-80

10.22059/ijvm.2021.317645.1005154

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ امیرحسین ترابی؛ مژگان سادات عظیمی؛ هانیه محمدی؛ کاظم نوروزی


تأثیر تزریق دزهای مختلف ویتامین D3 بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گاوهای نر نژاد هلشتاین

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 81-88

10.22059/ijvm.2021.314273.1005142

مرتضی کیوانلو؛ محمود احمدی همدانی؛ اشکان جبلی جوان؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ فرزانه رخشانی زابل


شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بیماری لامپی اسکین (LSDV) در ایران

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 169-173

10.22059/ijvm.2020.299359.1005071

آرش قلیانچی لنگرودی؛ زهرا ضیافتی کافی؛ علی راجعونی؛ جمیل عطایی؛ ناصر صدری؛ نیوشا حاجی زمانی؛ لیلا آقائیان؛ ساناز مجیدی؛ حافظ صادقی؛ محمدرضا قرآنی


آثار پرهیز غذایی بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، کبد و نشانه‌های بالینی در گاو

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 277-285

10.22059/ijvm.2013.36288

ساره رضایی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی شهریاری؛ علیرضا غدیری؛ محمد نوری


مطالعه سروباکتریولوژیک لپتوسپیروز در گاوداری های شیری و پرواری اطراف تهران

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 177-183

10.22059/ijvm.2013.35968

شهرام ملکی؛ غلامرضا عبداله پور؛ علیرضا باهنر


بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای منطقه اهواز، ایران

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 63-66

10.22059/ijvm.2008.27367

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود قربانپور؛ سعد گورانی نژاد


شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 119-125

10.22059/ijvm.2008.27376

عباس ابویسانی؛ پرویز شایان؛ علی باغبان زاده؛ پرویز تاجیک


مطالعه سرولوژیک لپتوسپیروز در گاو های استان گیلان

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19603

غلامرضا عبداله پور؛ سیده طوبی شفیقی؛ سعید ستاری تبریزی