کلیدواژه‌ها = اسب
شیوع چاقی و سندرم متابولیک اسبان بین اسب های با مرتع و غیر مرتع

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 249-256

10.22059/ijvm.2022.332703.1005201

حمید توانایی منش؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ حمیدرضا موسویان؛ امید ذابح جزی


بررسی تاثیر لارودرمانی بر روند بیماری سارکوئید تکسمیان

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 16-25

10.22059/ijvm.2021.315021.1005144

مسعود احمدنژاد؛ محمد طلوعی کلیبر؛ حسین جارالمسجد؛ جواد رفیع نژاد


بررسی شیوع مرمرهای قلبی در اسب های چوگان

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 115-121

10.22059/ijvm.2019.270861.1004948

محمدرضا مخبر دزفولی؛ مرتضی مظفری؛ حمید توانایی منش؛ علیرضا وجهی


ارزیابی اثرات سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی کشت داده شده بر روی پرده آمنیوتیک آسلولار در التیام زخم قسمتهای انتهایی اندام در اسب

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 11-25

10.22059/ijvm.2019.244278.1004854

باسم کاظم خشجوری؛ سید مهدی قمصری؛ محمدمهدی دهقان؛ سعید فرزاد مهاجری؛ حسین غلامی؛ حنانه گلشاهی


کانولا‌گذاری سکوم در اسب، یک مطالعه تجربی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 353-360

10.22059/ijvm.2017.230445.1004801

محمد صادق صفایی فیروز آبادی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی بنی آدم؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور


یافته های اکوکاریوگرافی در اسبهای ورزشی دارای سوفل پولموناری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-12

10.22059/ijvm.2015.53230

عبدالرزاق رستمی؛ مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ علی رضاخانی؛ حمید توانایی منش؛ علیرضا باهنر


رخداد پارگی طناب‌های وتری دریچه» سه‌لتی در اثر افزایش فشار خون اولیه» دریچه» ریوی در یک رأCس اسب: گزارش موردی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 305-309

10.22059/ijvm.2013.36292

احسان ترکی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مهدی راسخ؛ جواد عباسی؛ علی میرشاهی؛ سعیده جانی تباردرزی


بررسی سرولوژیک حضور آنتی بادی علیه ویروس نیل غربی در اسبان استان خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 185-191

10.22059/ijvm.2013.35969

مهدی پورمهدی بروجنی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ مرضیه زینوند