کلیدواژه‌ها = بره
نقش TNF-α در عفونت تجربی استرپتوکوک پنومونیه در بره ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22059/ijvm.2024.373187.1005527

عباس عابدالیماه حمزه؛ زینب اسماعیل ابراهیم


ارزیابی محتویات هیدروکسی پرولین در بافت تاندون آلوگرافت منجمد پوشش داده شده با سلولهای بنیادی مزانشیمی و پلاسمای غنی از پلاکت در بره

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-9

10.22059/ijvm.2019.256762.1004895

رافد نجیم مجید الخلیفه؛ داود شریفی؛ سعید بکایی؛ علیرضا بشیری؛ حسین شاد؛ روح اله عیسی نژاد؛ غلامرضا شمس


گزارش ناهنجاری مونوسفالوس امفالوپاگوس در یک راس بره

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 151-156

10.22059/ijvm.2016.57902

بهادر شجاعی؛ محمد ناصر ناظم؛ سیدمحسن سجادیان؛ محمد حسن زاده؛ حجت اله جعفری