کلیدواژه‌ها = شتر
حسین کوچک زاده عمران، مسعود طالب‌خان گروسی، علیرضا خسروی، مهران دبیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22059/ijvm.2023.362870.1005423

حسین کوچک زاده عمران؛ مسعود طالب خان گروسی؛ علیرضا خسروی؛ یورگن استین آگرهولم


ردیابی سرمی موربیلیویروس نشخوارکنندگان کوچک، ویروس اسهال ویروسی گاو، هرپس ویروس تیپ 1 گاوی و ویروس تب بی‌دوام گاو در شترهای یک‌کوهانه در جنوب غرب ایران

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 139-148

10.32598/ijvm.17.2.1005239

آریا رسولی؛ محمد نوری؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ سحر محسنی پارسا؛ حمید رضا باغبانیان؛ محسن لطفی؛ مریم داغری


شیوع هیپوکلسمی بالینی قبل و بعد از زایمان در یک گله شتر در ایران

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 149-154

10.32598/ijvm.17.2.1005155

حسین اسماعیلی؛ مونا حامدی؛ علی خنجری


مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)‌

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 91-94

10.22059/ijvm.2013.35056

علیرضا قدردان مشهدی؛ علی رضا سازمند؛ عباس کریمیان؛ سید حسین حکمتی مقدم