کلیدواژه‌ها = آنتی اکسیدان
مقایسة غلظت سرمی عناصر کمیاب و مقادیر اکسیدانی/آنتی اکسیدانی در گربه‎های دچار درماتوفیتوز و با گربه‎های سالم و گربه‎های دچار سایر بیماری‎های جلدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22059/ijvm.2024.368446.1005476

بهاره احمدی ترکمانی؛ سمانه عبیدی؛ محمد حیدرپور؛ جواد خوش نگاه


مروری کوتاه بر روش های سنتز، فعالیت های بیولوژیک و سمیت سلولی نانوذرات اکسید سریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22059/ijvm.2024.372683.1005519

بهناز کریمی؛ سامان یوسفی