کلیدواژه‌ها = هاپتوگلوبین
تغییرات pH شکمبه، غلظت خونی سرم آمیلوئید آ و هاپتوگلوبین در گاوهای شیرده هولشتاین تازه زا

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 87-98

10.22059/ijvm.2019.280140.1004982

احمد پایداررود معجنی؛ صمد لطف اله زاده؛ غلامرضا قربانی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مرتضی موسوی


ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر در برخی بیماریهای التهابی گاو

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19606

آمنه خوشوقتی؛ سعید نظیفی؛ امیر وفافر؛ حمیدرضا قیصری


ارزیابی ا~نتی‌بادی های IgY تولید شده در مرغ علیه ایمونوگلوبولین شتر

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19607

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ سعید طباطبایی؛ محمود خرمالی؛ ایرج اشرافی