کلیدواژه‌ها = استخوان
مطالعه آناتومیک و تشخیص استخوان­‌ها و دندان‌­های جانوری کاوش سال 1397 محوطه قره‌تپه سگزآباد (عصر آهن 2 و 3) و ساخت نمونه سه بعدی

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 97-120

10.32598/ijvm.18.1.1005311

امید زهتاب ور؛ مصطفی ده پهلوان؛ حسام الدین اکبرین؛ مجید مسعودی فرد؛ مرجان ملابیرامی؛ زهرا حجت زاده؛ مهدیه جعفری


ویژگی های شکستگی های اسکلت آپاندیکولار و محوری در خرگوش:یک مطالعه گذشته نگر

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 338-347

10.22059/ijvm.2022.336985.1005225

کارولین سوتو مایور پادوا رودریگز؛ شیلا کانوسه رهال؛ ژاکوته لوالدوسکویرا سیلوا؛ ژنا پریرا سیلوا؛ ماریا ژاکلین مامپریم؛ جنیفر گابریلا فیگورا؛ اریک یوجی توکاشیکی؛ آلساندرا ملچرت