نمایه نویسندگان

آ

 • آویزه، رضا اندازه مهره‌ای قلب (VHS) نژادهای بزرگ جثه‌ی سگ در ایران [دوره 4، شماره 2، 1389]

ا

 • ابوالحسنی، محسن تشخیص و خالص سازی آنتی ژن ویژه و ایمونوژنیک لایه مطبق کیست هیداتیک و تولید آنتی بادی منوکلونال علیه این آنتی ژن [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • احمدی، محمد باکتری گونه سودوموناس تولید کننده رنگدانه قرمز-صورتی عامل تلفات دسته جمعی در هچریهای لیتوپنائوس وانامی در جنوب ایران: مشخصات بیوفیزیکی و بیماری زایی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • احمدیان، فخر الدین درمان جراحی استئوسارکوم در دنده‌های یک سگ [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • احمدی نژاد، محسن پاسخ های اسب به محرک های حیوانات وحش [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • اسدی، فرزاد بررسی تاثیرعصاره ژلاتینی گیاه آلئو ورا بر تغییرات تری گلیسرید وکلسترول سرم خون خوکچه های هندی هایپرلیپیدمیک و سلول های بافتی HepG2 [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • اسدی، فرزاد اثرات عصاره های برگ انجیر معمولی روی مقادیر کلسترول سرم و کبد در موش صحرایی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • اسلامی، علی فاسیولیازیس گاوی در استان گیلان [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • اشرفی هلان، جواد گزارش یک مورد فیبروسارکوم واژن در گاو [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • اطیابی، ناهید بررسی تاثیرعصاره ژلاتینی گیاه آلئو ورا بر تغییرات تری گلیسرید وکلسترول سرم خون خوکچه های هندی هایپرلیپیدمیک و سلول های بافتی HepG2 [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • افشاری، غلامرضا گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • افشاری، غلامرضا گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • امام، مهدی ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • امام، مهدی ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • امین، منصور مطالعه بافت شناسی و آناتومیکی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران: بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 4، شماره 4، 1389]

ب

 • بازرگانی، تقی ارزیابی سطح آنتی بادیهای ضد Escherichia coli K99، روتاویروس و کوروناویروس در کلستروم گاوان غیر واکسینه در جنوب تهران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • باغبان زاده، علی پاسخ پارامترهای هماتولوژیکی و متابولیتی پلاسما نسبت به درجات شوری مختلف در ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • باهنر، علی رضا بیماری های طیور در ایران: مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی عوامل مختلف تلفات در نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • باهنر، علیرضا فاسیولیازیس گاوی در استان گیلان [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • بدیعی، خلیل بهره گیری از موی گاو، به عنوان نشانگر حیاتی آلودگی به سرب در اطراف صنایع نفت و پتروشیمی شیراز (ایران)، با استفاده از روش جذب اتمی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • برین، عباس ارتباط بین حساسیت ضد میکروبی جدایه های ورم پستان تحت بالینی در گاو و پیامد باکتریولوژیک به دنبال درمان داخل پستانی با سفکینوم [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • بکایی، سعید بررسی مقطعی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • بکایی، سعید آلودگی با توکسوکارا کاتی در گربه های ولگرد تهران بزرگ و مقایسه دوروش تشخیصی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • بلورچی، محمود ارتباط بین حساسیت ضد میکروبی جدایه های ورم پستان تحت بالینی در گاو و پیامد باکتریولوژیک به دنبال درمان داخل پستانی با سفکینوم [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • بلورچی، محمود مطالعه سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای آبستن شیری در گاوداریهای اطراف تهران [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • بهادران، شهاب اثر سرمای کوتاه مدت ابتدای دوره پرورش بر پارامترهای اندوکرینولوژی و بروز سندرم آسیت در جوجه گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1388]

پ

 • پدرام، میر سپهر اخذ سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از رت زنده و تمایز آنها به سلول های شبه نورونی در محیط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • پیغان، رحیم پاسخ پارامترهای هماتولوژیکی و متابولیتی پلاسما نسبت به درجات شوری مختلف در ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • پیغان، رحیم اثر تجویز خوراکی گیاه آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • پیغمبری، سید مصطفی جداسازی ، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری کلستریدیوم پرفرینژنس، جداشده از موارد حاد بیماری آنتریت نکروتیک جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • پیغمبری، سید مصطفی عفونت های سالمونلائی در گله های طیور اطراف تهران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • پیغمبری، سید مصطفی عفونت های سالمونلائی در گله های طیور اطراف تهران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • پورجعفر، مهرداد اثر جیوه بر عملکرد غده تیروئید در گوسفند [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • پورکبیر، ملیحه بررسی تاثیرعصاره ژلاتینی گیاه آلئو ورا بر تغییرات تری گلیسرید وکلسترول سرم خون خوکچه های هندی هایپرلیپیدمیک و سلول های بافتی HepG2 [دوره 4، شماره 3، 1389]

ت

 • ترکی، احسان تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • تمدنفر، اسمائیل اثر کورکومین بر کاهش درد ناشی از مرفین در درد حاد قرنیه در موش های صحرائی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • تمدن فرد، اسماعیل اثر مرکزی هیستامین بر درد احشایی ناشی از اسید استیک در موش های صحرائی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • توحید کیا، محمد پارامتر های بیوشیمیائی سرم در لاک پشت آسیائی ((Agrionemys horsfieldi [دوره 4، شماره 3، 1389]

ج

 • جانباز، حامد مطالعه بافت شناسی و آناتومیکی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران: بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • جلوخانی، محمد فاسیولیازیس گاوی در استان گیلان [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • جمشیدی، شهرام آلودگی با توکسوکارا کاتی در گربه های ولگرد تهران بزرگ و مقایسه دوروش تشخیصی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • جمشیدی، شهرام فیستول رکتوواژینال و آترزی مقعد در یک بچه گربه [دوره 4، شماره 2، 1389]

ح

 • حاجی حاجیکلایی، محمد بررسی کشتارگاهی میزان شیوع ضایعات کلیوی در گاو [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • حدادزاده، حمید رضا مطالعه سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای آبستن شیری در گاوداریهای اطراف تهران [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • حسنی، علیرضا پاسخ های اسب به محرک های حیوانات وحش [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • حسینی، سید حسین تشخیص و خالص سازی آنتی ژن ویژه و ایمونوژنیک لایه مطبق کیست هیداتیک و تولید آنتی بادی منوکلونال علیه این آنتی ژن [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • حسن زاده، شاپور مطالعه بافت شناسی و آناتومیکی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران: بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • حصارکی، سعید بروز دسمین در تومور استرومایی دستگاه گوارش GIST یک سگ [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • حقیقی خوشخو، پیام بیماری های طیور در ایران: مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی عوامل مختلف تلفات در نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • حمزه قوشچی، فیروز اثر کورکومین بر کاهش درد ناشی از مرفین در درد حاد قرنیه در موش های صحرائی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • حمزه قوشچی، نسرین اثر کورکومین بر کاهش درد ناشی از مرفین در درد حاد قرنیه در موش های صحرائی [دوره 4، شماره 2، 1389]

خ

 • خرازیان، فائزه پاسخ های اسب به محرک های حیوانات وحش [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • خسروی، علی رضا قارچهای آلرژی زای شایع محیطی عامل آلرژی تنفسی در شمال ایران [دوره 4، شماره 3، 1389]

د

 • دشتی، نسرین تشخیص ژن " tim" ژیاردیای گوسفند با استفاده از پرایمرهای ژن " tim" ژیاردیا با منشأ انسانی [دوره 4، شماره 2، 1389]

ذ

 • ذریه زهرا، سید جلال جداسازی و شناسایی بتا نوداویروس عامل تلفات در کفال ماهیان طلایی دریای خزر [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-208]

ر

 • رازی، مزدک مطالعه بافت شناسی و آناتومیکی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران: بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • ریاضی، غلام حسین پاسخ پارامترهای هماتولوژیکی و متابولیتی پلاسما نسبت به درجات شوری مختلف در ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • راضی جلالی، محمد اثر تجویز خوراکی گیاه آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • ربانی، محمد ارزیابی سطح آنتی بادیهای ضد Escherichia coli K99، روتاویروس و کوروناویروس در کلستروم گاوان غیر واکسینه در جنوب تهران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • ربانی، محمد ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • ربانی، محمد ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • رجیبون، مسعود گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • رجبیون، مسعود فیستول رکتوواژینال و آترزی مقعد در یک بچه گربه [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • رجبیون، مسعود گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • رستمی، امیر پارامتر های بیوشیمیائی سرم در لاک پشت آسیائی ((Agrionemys horsfieldi [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • رضا توفیقی، الهام ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • رضا توفیقی، الهام ردیابی سرمی و ژنتیکی ویروس لوسمی گاوی در انسان و گاو [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • رضازاده، فریدون ارزیابی سطح آنتی بادیهای ضد Escherichia coli K99، روتاویروس و کوروناویروس در کلستروم گاوان غیر واکسینه در جنوب تهران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • رفیعیا، سامان عفونت معده و روده ها ناشی از براکی اسپیرا در یک رأس کره مادیان مبتلا به اسهال مزمن [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • رنجبر، محمد اثر تجویز خوراکی گیاه آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • رئیسیان، مهیار گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • رئیسیان، مهیار گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]

ز

 • زارع بوانی، میترا بررسی اثر NONOate DETA (یک داروی رهاکننده اکسید نیتریک) بر روی میزان سنتز کلاژن در رتهای دیابتی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • زارع بورانی، میترا تشخیص ژن " tim" ژیاردیای گوسفند با استفاده از پرایمرهای ژن " tim" ژیاردیا با منشأ انسانی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • زضائیان، مصطفی تشخیص ژن " tim" ژیاردیای گوسفند با استفاده از پرایمرهای ژن " tim" ژیاردیا با منشأ انسانی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • زنبوری، علی اثر مرکزی هیستامین بر درد احشایی ناشی از اسید استیک در موش های صحرائی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • زهرایی صالحی، تقی ارزیابی سطح آنتی بادیهای ضد Escherichia coli K99، روتاویروس و کوروناویروس در کلستروم گاوان غیر واکسینه در جنوب تهران [دوره 4، شماره 4، 1389]

س

 • ساسانی، فرهنگ بررسی کشتارگاهی میزان شیوع ضایعات کلیوی در گاو [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • سیاوشی، محمد رضا تشخیص و خالص سازی آنتی ژن ویژه و ایمونوژنیک لایه مطبق کیست هیداتیک و تولید آنتی بادی منوکلونال علیه این آنتی ژن [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • سید طبائی، سید کلونینگ ژن پروتئین استرس حرارتی 70 کیلو دالتونی توکسو پلاسما گوندی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • سراجی، علیرضا بروز دسمین در تومور استرومایی دستگاه گوارش GIST یک سگ [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • سروری، سارنگ ارزیابی عروق کلیه سگ توسط اولتراسونوگرافی داپلر رنگی سه بعدی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • سروری، سارنگ تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • سعادتی، داریوش آلودگی با توکسوکارا کاتی در گربه های ولگرد تهران بزرگ و مقایسه دوروش تشخیصی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • سیفی، حسام الدین ارتباط بین حساسیت ضد میکروبی جدایه های ورم پستان تحت بالینی در گاو و پیامد باکتریولوژیک به دنبال درمان داخل پستانی با سفکینوم [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • سلاطی، امیر پاسخ پارامترهای هماتولوژیکی و متابولیتی پلاسما نسبت به درجات شوری مختلف در ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • سلطانی، مهدی پاسخ پارامترهای هماتولوژیکی و متابولیتی پلاسما نسبت به درجات شوری مختلف در ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • سلطانی، مهدی جداسازی و شناسایی بتا نوداویروس عامل تلفات در کفال ماهیان طلایی دریای خزر [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-208]
 • سلیمانی، مسعود اخذ سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از رت زنده و تمایز آنها به سلول های شبه نورونی در محیط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1388]

ش

 • شایان، پرویز مطالعه سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای آبستن شیری در گاوداریهای اطراف تهران [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • شایان، پرویز تشخیص و خالص سازی آنتی ژن ویژه و ایمونوژنیک لایه مطبق کیست هیداتیک و تولید آنتی بادی منوکلونال علیه این آنتی ژن [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • شیخ محمدی، رسول چند شکلی اگزون 2 ژن Bula-DRB3 گروهII ژنهای کمپلکس اصلی سازگاری بافت در گاومیشهای آبی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • شریف پور، عیسی جداسازی و شناسایی بتا نوداویروس عامل تلفات در کفال ماهیان طلایی دریای خزر [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-208]
 • شریف روحانی، مصطفی جداسازی و شناسایی بتا نوداویروس عامل تلفات در کفال ماهیان طلایی دریای خزر [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-208]
 • شفیعی، داوود اخذ سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از رت زنده و تمایز آنها به سلول های شبه نورونی در محیط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • شمس، غلامرضا بررسی مقطعی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • شهابی، مجید گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • شهابی، مجید گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]

ص

 • صالحی، محمد اثرات عصاره های برگ انجیر معمولی روی مقادیر کلسترول سرم و کبد در موش صحرایی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • صبوری، فرشته بیماری های طیور در ایران: مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی عوامل مختلف تلفات در نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • صدرائی، جاوید کلونینگ ژن پروتئین استرس حرارتی 70 کیلو دالتونی توکسو پلاسما گوندی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • صیفی آبادی شاپوری، مسعود مطالعه سرولوژیکی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو ( BVDV) در گاومیشهای ارجاعی به کشتارگاه اهواز ( جنوب غرب ایران) [دوره 4، شماره 1، 1388]

ض

 • ضیاپور، سید پیمان قارچهای آلرژی زای شایع محیطی عامل آلرژی تنفسی در شمال ایران [دوره 4، شماره 3، 1389]

ع

 • عالی مهر، منوجهر آنالیز مولکولی ژن S1 سویه های واکسنی ویروس برونشیت عفونی با استفاده از روش RT-PCR و RFLP [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • عبدالملکی، زهره بررسی مقطعی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • عبداله پور، غلامرضا گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • عبداله پور، غلام رضا گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • عزیزی، سعید توپی گیاهی شیردان گوسفند: تاثیر نژاد، فصل و سن با مشاهدات هیستوپاتولوژیکی آن [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • عزیز زاه، احسان تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • علیدادی، ناصر بررسی کشتارگاهی میزان شیوع ضایعات کلیوی در گاو [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • عین اللهی، ناهید بررسی اثر NONOate DETA (یک داروی رهاکننده اکسید نیتریک) بر روی میزان سنتز کلاژن در رتهای دیابتی [دوره 4، شماره 3، 1389]

غ

 • غدیری، علیرضا درمان جراحی استئوسارکوم در دنده‌های یک سگ [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • غفاری فرد، فاطمه کلونینگ ژن پروتئین استرس حرارتی 70 کیلو دالتونی توکسو پلاسما گوندی [دوره 4، شماره 1، 1388]

ف

 • فاطمی اردستانی، احمد اثرات عصاره های برگ انجیر معمولی روی مقادیر کلسترول سرم و کبد در موش صحرایی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • فرزانه، حسین توپی گیاهی شیردان گوسفند: تاثیر نژاد، فصل و سن با مشاهدات هیستوپاتولوژیکی آن [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • فرزانه، نیما ارتباط بین حساسیت ضد میکروبی جدایه های ورم پستان تحت بالینی در گاو و پیامد باکتریولوژیک به دنبال درمان داخل پستانی با سفکینوم [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • فرشید، امیر توپی گیاهی شیردان گوسفند: تاثیر نژاد، فصل و سن با مشاهدات هیستوپاتولوژیکی آن [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • فرهودی، رامین تشخیص و خالص سازی آنتی ژن ویژه و ایمونوژنیک لایه مطبق کیست هیداتیک و تولید آنتی بادی منوکلونال علیه این آنتی ژن [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • فیضی، سجاد مطالعه بافت شناسی و آناتومیکی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران: بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • فضلی، غزاله اندازه مهره‌ای قلب (VHS) نژادهای بزرگ جثه‌ی سگ در ایران [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • فکور، شاهین بررسی شیوع آریتمی قلبی در اسب‌های سنندج [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • فلاحی، روزبه دستیابی نوین ساخت واکسن مشترک جهت کنترل و ایمنی زائی فعال بیماری ویروسی آبله دامی با سویه جدید گوسفندی در ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]

ق

 • قیادی، عبدالجلیل تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • قیاسی، مریم قارچهای آلرژی زای شایع محیطی عامل آلرژی تنفسی در شمال ایران [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • قاسمی، محدث جداسازی و شناسایی بتا نوداویروس عامل تلفات در کفال ماهیان طلایی دریای خزر [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 201-208]
 • قراگوزلو، فرامرز ارتباط بین حساسیت ضد میکروبی جدایه های ورم پستان تحت بالینی در گاو و پیامد باکتریولوژیک به دنبال درمان داخل پستانی با سفکینوم [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • قریب، فاطمه مطالعه پروتئین‌های شیر در گاوهای سالم و ورم پستانی به روش SDS-PAGE [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • قربانپور، مسعود اثر تجویز خوراکی گیاه آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی [دوره 4، شماره 3، 1389]

ک

 • کاظمی، بهرام کلونینگ ژن پروتئین استرس حرارتی 70 کیلو دالتونی توکسو پلاسما گوندی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • کاظمی، علی بیماری های طیور در ایران: مطالعه اپیدمیولوژیک بر روی عوامل مختلف تلفات در نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • کامکار، ابوالفضل بررسی مقطعی بقایای اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین در شیر پاستوریزه مصرفی شهر تهران با روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • کیانی، فاطمه بررسی اثر NONOate DETA (یک داروی رهاکننده اکسید نیتریک) بر روی میزان سنتز کلاژن در رتهای دیابتی [دوره 4، شماره 3، 1389]

ل

 • لطفی، محسن مطالعه سرولوژیکی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو ( BVDV) در گاومیشهای ارجاعی به کشتارگاه اهواز ( جنوب غرب ایران) [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • لطف الله زاده، صمد بررسی شیوع آریتمی قلبی در اسب‌های سنندج [دوره 4، شماره 4، 1389]

م

 • متقی نژاد، مجید گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • متقی نژاد، مجید گزارش موردی وقوع Pleural effusionو جابجایی قلب در یک راس تلیسه [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • مجتهدین، علی اثر مرکزی هیستامین بر درد احشایی ناشی از اسید استیک در موش های صحرائی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • محمدیان، بابک درمان جراحی استئوسارکوم در دنده‌های یک سگ [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • مخبر دزفولی، محمدرضا تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • مخبر دزفولی، محمدرضا بررسی شیوع آریتمی قلبی در اسب‌های سنندج [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • مرجانمهر، سید اخذ سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از رت زنده و تمایز آنها به سلول های شبه نورونی در محیط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • مردانی، کریم توپی گیاهی شیردان گوسفند: تاثیر نژاد، فصل و سن با مشاهدات هیستوپاتولوژیکی آن [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • مردانی، کریم چند شکلی اگزون 2 ژن Bula-DRB3 گروهII ژنهای کمپلکس اصلی سازگاری بافت در گاومیشهای آبی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • میر زرگر، سید سعید باکتری گونه سودوموناس تولید کننده رنگدانه قرمز-صورتی عامل تلفات دسته جمعی در هچریهای لیتوپنائوس وانامی در جنوب ایران: مشخصات بیوفیزیکی و بیماری زایی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • مرشدی، احمد ارزیابی سطح آنتی بادیهای ضد Escherichia coli K99، روتاویروس و کوروناویروس در کلستروم گاوان غیر واکسینه در جنوب تهران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • میرهادی، فاطمه تشخیص ژن " tim" ژیاردیای گوسفند با استفاده از پرایمرهای ژن " tim" ژیاردیا با منشأ انسانی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • مستغنی، خداداد اثر جیوه بر عملکرد غده تیروئید در گوسفند [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • مسعودی فرد، مجید فیستول رکتوواژینال و آترزی مقعد در یک بچه گربه [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • مسعودی فرد، مجید ارزیابی عروق کلیه سگ توسط اولتراسونوگرافی داپلر رنگی سه بعدی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • مسعودی فرد، مجید تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • مشتاقیون، مهدی مطالعه بافت شناسی و آناتومیکی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران: بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • مشگی، بهنام آلودگی با توکسوکارا کاتی در گربه های ولگرد تهران بزرگ و مقایسه دوروش تشخیصی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • مصباح، مهرزاد اثر تجویز خوراکی گیاه آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • مصلی نژاد، بهمن درمان جراحی استئوسارکوم در دنده‌های یک سگ [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • منصور، حامد پارامتر های بیوشیمیائی سرم در لاک پشت آسیائی ((Agrionemys horsfieldi [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • موثقی، احمد عفونت معده و روده ها ناشی از براکی اسپیرا در یک رأس کره مادیان مبتلا به اسهال مزمن [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • مودب، سید حسین عفونت معده و روده ها ناشی از براکی اسپیرا در یک رأس کره مادیان مبتلا به اسهال مزمن [دوره 4، شماره 2، 1389]

ن

 • نادعلیان، محمد قلی بررسی شیوع آریتمی قلبی در اسب‌های سنندج [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • ناصری، علی قارچهای آلرژی زای شایع محیطی عامل آلرژی تنفسی در شمال ایران [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • نجفی، غلامرضا مطالعه بافت شناسی و آناتومیکی دستگاه تناسلی خروس لاری سفید بومی ایران: بیضه ها، اپیدیدیم و لوله های دفران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • نژاد مقدم، امیر تشخیص و خالص سازی آنتی ژن ویژه و ایمونوژنیک لایه مطبق کیست هیداتیک و تولید آنتی بادی منوکلونال علیه این آنتی ژن [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • نصیری، زهرا اخذ سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از رت زنده و تمایز آنها به سلول های شبه نورونی در محیط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1388]
 • نصیری، سید مهدی بروز دسمین در تومور استرومایی دستگاه گوارش GIST یک سگ [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • نیک پیران، حسین جداسازی ، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری کلستریدیوم پرفرینژنس، جداشده از موارد حاد بیماری آنتریت نکروتیک جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • نیک قدم، پگاه اثر جیوه بر عملکرد غده تیروئید در گوسفند [دوره 4، شماره 4، 1389]

و

 • وجگانی، مهدی مطالعه سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای آبستن شیری در گاوداریهای اطراف تهران [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • وجهی، علی رضا ارزیابی عروق کلیه سگ توسط اولتراسونوگرافی داپلر رنگی سه بعدی [دوره 4، شماره 2، 1389]
 • وجهی، علیرضا تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • وشکینی، عباس تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]

ه

 • هاشمی، علی چند شکلی اگزون 2 ژن Bula-DRB3 گروهII ژنهای کمپلکس اصلی سازگاری بافت در گاومیشهای آبی شمال غرب ایران [دوره 4، شماره 4، 1389]
 • هورشتی، پرویز ارتباط بین حساسیت ضد میکروبی جدایه های ورم پستان تحت بالینی در گاو و پیامد باکتریولوژیک به دنبال درمان داخل پستانی با سفکینوم [دوره 4، شماره 3، 1389]
 • هوشیار، حمید آلودگی با توکسوکارا کاتی در گربه های ولگرد تهران بزرگ و مقایسه دوروش تشخیصی [دوره 4، شماره 1، 1388]

ی

 • یاوری، حسین باکتری گونه سودوموناس تولید کننده رنگدانه قرمز-صورتی عامل تلفات دسته جمعی در هچریهای لیتوپنائوس وانامی در جنوب ایران: مشخصات بیوفیزیکی و بیماری زایی [دوره 4، شماره 2، 1389]