نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، الهه شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • ابراهیم زاده موسوی، حسینعلی شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • ابوحسینی طبری، محدثه بررسی کارایی ضد انگلی عصاره الکلی افسنطین بر انگل سیفاسیا ابولاتا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 47-50]
 • استاجی، حمید تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-196]
 • اسدیان، پیمان روش شیمیایی نوین برای اندازه گیری اجسام کتونی سرم در شرایط کتوز تحت بالینی گاو [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 7-11]
 • اسلامی، علی تنوع الگوی پروتئین‌های بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌در نشخوارکنندگان ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-98]
 • اسلامی، محسن مطالعه‌ی اثرات یون فلزات بر روی رونویسی ژن اکسی توسین گاوی و پروموتور تیمیدین کیناز–‌ERE بوسیله گیرنده‌ی نوع آلفا استروژن بر روی سلول‌های لاین سرطانی سینه ‌231 MDA-MB [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • اشرفی هلان، جواد گزارش مرگ یک رأس گوساله شوکا ‌(Capreolus capreolus capreolus)‌ بدنبال التهاب شیمیایی شکمبه و کلی باسیلوز سپتی سمیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 197-201]
 • اطیابی، ناهید جداسازی اریزی پلوتریکس روزیوپاتیه از جنین‌های سقط شده در یک گله گوسفند در ایران– گزارش مورد [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 129-132]
 • اقبالیان، علینقی مطالعه مقایسه‌ای تاثیر استفاده از مدل‌های مختلف برنامه خاموشی در وقوع سندرم آسیت و پارامترهای متابولیکی در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-121]
 • اکرامی، بهرنگ کنترل غالبیت گوزن قرمز نر ‌(Cervus elaphus)‌ در فصل جفت گیری توسط روش همزمان سازی فحلی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 155-158]
 • المصری، فواد مطالعه مقایسه‌ای تاثیر استفاده از مدل‌های مختلف برنامه خاموشی در وقوع سندرم آسیت و پارامترهای متابولیکی در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-121]
 • انوار، امیر علی زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده با آلژینات ‌و پری بیوتیک در سس مایونز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 259-264]
 • اهری، حامد زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده با آلژینات ‌و پری بیوتیک در سس مایونز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 259-264]

ب

 • بکائی، سعید رابطه بین سن گوسفند وتغییر ساختمان‌های مختلف کیست هیداتیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-175]
 • بهمدی، هما اثر نشاسته اصلاح شده بر برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی همبرگر کم چرب [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-94]

پ

 • پیغان، رحیم مطالعه تأثیر مقادیر مختلف کلسترول جیره بر میزان هورمون‌های جنسی سرم و رشد گناد‌ها در ماهی کپور معمولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 23-28]
 • پیغان، رحیم مطالعه آزمایشگاهی اثر مهار کنندگی عصاره سیر بر روی آئروموناس سوبریا [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 213-217]
 • پیغمبری، سید مصطفی حساسیت ضدمیکروبی 1000 جدایه باکتریایی نسبت به پنج آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • پیغمبری، سید مصطفی تایپینگ ملکولی جدایه‌های اشریشیاکلی طیور با به کارگیری روش ERIC-PCR [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 143-148]
 • پیغمبری، ‌سید مصطفی تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-128]

ت

 • تاج‌بخش، حسن تهیه آنتی بادی های زرده تخم مرغ بر ضد آنتی ژن e2M آنفولانزای طیور با استفاده از ژن ‌ C-terminal 70e-Hsp2M و تشخیص آن با روش الیزا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 67-71]
 • تاجیک، پرویز تاثیر تستسترون بر کلونی زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در هم کشتی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 159-164]
 • تشفام، مسعود تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آ در ریه جوجه‌های گوشتی و تخمگذار [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 241-247]
 • تمدن، امین کنترل غالبیت گوزن قرمز نر ‌(Cervus elaphus)‌ در فصل جفت گیری توسط روش همزمان سازی فحلی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 155-158]
 • توسلی، عباس جداسازی اریزی پلوتریکس روزیوپاتیه از جنین‌های سقط شده در یک گله گوسفند در ایران– گزارش مورد [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 129-132]
 • توکلی، مجید بروز تنوع مورفولوژیک در کنه (Acari: IxodidaeRhipicephalinae) Hyalomma anatolicum anatolicum [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 177-186]

ج

 • جالوسیان، فاطمه تنوع الگوی پروتئین‌های بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌در نشخوارکنندگان ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-98]
 • جانگران نژاد، عبدالحسین بررسی اثر بره موم محصول زنبور عسل بر رشد و برخی فاکتورهای ایمنی وخونی ماهی برزم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-257]
 • جاودانی، گلشید جداسازی اریزی پلوتریکس روزیوپاتیه از جنین‌های سقط شده در یک گله گوسفند در ایران– گزارش مورد [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 129-132]
 • جمشیدی، زینب مطالعه تأثیر مقادیر مختلف کلسترول جیره بر میزان هورمون‌های جنسی سرم و رشد گناد‌ها در ماهی کپور معمولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 23-28]
 • جهان تیغ، مهدی روش شیمیایی نوین برای اندازه گیری اجسام کتونی سرم در شرایط کتوز تحت بالینی گاو [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 7-11]
 • جهان‌تیغ، منیره تهیه آنتی بادی های زرده تخم مرغ بر ضد آنتی ژن e2M آنفولانزای طیور با استفاده از ژن ‌ C-terminal 70e-Hsp2M و تشخیص آن با روش الیزا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 67-71]
 • جهانزاد، عیسی تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-128]
 • جواهری وایقان، عباس تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-196]

ح

 • حاتم خانی، علی لیپیدوز کبدی در یک قطعه مرغ مینا (اکریدوترس تریستیس‌)‌ مرتبط با پودودرماتیت و مصرف دان پلت جوجه گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 279-283]
 • حسینی، سید ابراهیم اثر نشاسته اصلاح شده بر برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی همبرگر کم چرب [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-94]
 • حسینی، فرزانه ارزیابی اثرات کمبود کلسیم طولانی مدت بر شاخص‌های الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی قلب مرغان تخم گذار [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 105-112]
 • حسینی، محمد شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • حسن پور، حسین ارزیابی اثرات کمبود کلسیم طولانی مدت بر شاخص‌های الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی قلب مرغان تخم گذار [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 105-112]
 • حسن پور، حسین تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آ در ریه جوجه‌های گوشتی و تخمگذار [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 241-247]
 • حسین زاده، ندا گزارش مرگ یک رأس گوساله شوکا ‌(Capreolus capreolus capreolus)‌ بدنبال التهاب شیمیایی شکمبه و کلی باسیلوز سپتی سمیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 197-201]
 • حسینی قمی، میر محسن گزارش مرگ یک رأس گوساله شوکا ‌(Capreolus capreolus capreolus)‌ بدنبال التهاب شیمیایی شکمبه و کلی باسیلوز سپتی سمیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 197-201]
 • حصارکی، سعید ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی انواع لنفوسیت‌هایی که به سمینوماهای سگ ارتشاح می‌یابند [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 29-32]

خ

 • خسروی زنجانی، محمد علی زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده با آلژینات ‌و پری بیوتیک در سس مایونز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 259-264]

ر

 • رجبی، ذوالفقار تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-128]
 • رحمانی، مارال مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بتالاکتامازهای وسیع الطیف در جدایه‌های سالمونلای بدست امده از منابع طیور در ایران [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 235-240]
 • رحمانی شهرکی، علیرضا بررسی میزان شیوع و یافته‌های آسیب شناسی سنگ‌های صفراوی در بز [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-77]
 • رزم یار، جمشید تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-128]
 • رسایی، سپیده اثر نشاسته اصلاح شده بر برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی همبرگر کم چرب [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-94]
 • رستگار فاطمی، مهسا تاثیر فیتاز بر خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‌های بلدرچین تغذیه شده با جیره‌های ذرت – کنجاله سویا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-154]
 • رضازاده، فریدون گزارش مرگ یک رأس گوساله شوکا ‌(Capreolus capreolus capreolus)‌ بدنبال التهاب شیمیایی شکمبه و کلی باسیلوز سپتی سمیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 197-201]

ز

 • زاده هاشم، الهام مطالعه‌ی اثرات یون فلزات بر روی رونویسی ژن اکسی توسین گاوی و پروموتور تیمیدین کیناز–‌ERE بوسیله گیرنده‌ی نوع آلفا استروژن بر روی سلول‌های لاین سرطانی سینه ‌231 MDA-MB [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • زایر زاده، احسان مطالعه‌ی اثرات یون فلزات بر روی رونویسی ژن اکسی توسین گاوی و پروموتور تیمیدین کیناز–‌ERE بوسیله گیرنده‌ی نوع آلفا استروژن بر روی سلول‌های لاین سرطانی سینه ‌231 MDA-MB [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • زهرایی صالحی، تقی تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 219-226]

س

 • ساسانی، فرهنگ کولانژیوکارسینوما داخل کبدی و آنسفالومالاسی در یک طوطی استرالیایی کوچک‌(Melopsittacus Undulatus)‌ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 51-55]
 • سروری، سارنگ ارزیابی اثرات کمبود کلسیم طولانی مدت بر شاخص‌های الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی قلب مرغان تخم گذار [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 105-112]
 • سروری، سارنگ لیپیدوز کبدی در یک قطعه مرغ مینا (اکریدوترس تریستیس‌)‌ مرتبط با پودودرماتیت و مصرف دان پلت جوجه گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 279-283]
 • سلطانی، مهدی تاثیر مخمر نانوایی پروبیوتیکی ‌(Saccharomyces cerevisiae)‌ برای ارتقاء عملکرد رشد و تغذیه لارو تاس ماهی ایرانی ‌(Acipenser persicus)‌ در بهره برداری از دافنی ماگنای غنی شده ‌(Daphnia magna)‌ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 13-18]
 • سلطانی، مهدی شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • سلیمی، محمدرضا تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-196]
 • سلیمانی، محمد پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 165-169]

ش

 • شایان، پرویز شناسایی انگل ژیروداکتیلوس گرلیی در ماهی کاراسیوس اوراتوس با استفاده از ‌بررسی مورفومتریک و ملکولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • شارما، راویندانت بررسی مقایسه‌ای باکتریولوژیکوپاتولوژیک بین رحم‌های گاو و گاومیش درمنطقه اهواز– ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 33-39]
 • شاهقلیان، لهراسب تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آ در ریه جوجه‌های گوشتی و تخمگذار [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 241-247]
 • شجاعی، حمید مطالعه مقایسه‌ای تاثیر استفاده از مدل‌های مختلف برنامه خاموشی در وقوع سندرم آسیت و پارامترهای متابولیکی در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-121]
 • شجاعی، حمید مطالعه مقایسه‌‌‌ای کلونیزاسیون سویه‌های استاندارد و موتانت hilA سالمونلا انتریتیدیس در مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 227-233]
 • شکری، انعام زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده با آلژینات ‌و پری بیوتیک در سس مایونز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 259-264]
 • شهریاری، علی مطالعه تأثیر مقادیر مختلف کلسترول جیره بر میزان هورمون‌های جنسی سرم و رشد گناد‌ها در ماهی کپور معمولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 23-28]

ص

 • صادقی، محمد رضا تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-128]
 • صادقی هشجین، گودرز بررسی کارایی ضد انگلی عصاره الکلی افسنطین بر انگل سیفاسیا ابولاتا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 47-50]
 • صالحی فر، مانیا اثر نشاسته اصلاح شده بر برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی همبرگر کم چرب [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-94]
 • صدرزاده، اوستا تایپینگ ملکولی جدایه‌های اشریشیاکلی طیور با به کارگیری روش ERIC-PCR [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 143-148]

ط

 • طایفی‌نصر‌آبادی، نادیا تنوع الگوی پروتئین‌های بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم‌ ‌در نشخوارکنندگان ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-98]

ع

 • عباسی، سعید مطالعه مقایسه‌ای تاثیر استفاده از مدل‌های مختلف برنامه خاموشی در وقوع سندرم آسیت و پارامترهای متابولیکی در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-121]
 • عرفان منش، احمد روش شیمیایی نوین برای اندازه گیری اجسام کتونی سرم در شرایط کتوز تحت بالینی گاو [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 7-11]
 • عسکری، الهه ارزیابی اثرات کمبود کلسیم طولانی مدت بر شاخص‌های الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی قلب مرغان تخم گذار [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 105-112]
 • عسکری بدویی، مهدی تایپینگ ملکولی جدایه‌های اشریشیاکلی طیور با به کارگیری روش ERIC-PCR [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 143-148]

غ

 • غلام پور، هادی روش شیمیایی نوین برای اندازه گیری اجسام کتونی سرم در شرایط کتوز تحت بالینی گاو [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 7-11]

ف

 • فرهنگ نیا، محمد بررسی مقایسه‌ای باکتریولوژیکوپاتولوژیک بین رحم‌های گاو و گاومیش درمنطقه اهواز– ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 33-39]
 • فهیم دانش، مریم زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده با آلژینات ‌و پری بیوتیک در سس مایونز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 259-264]

ق

 • قائم مقامی، شمس الدین بررسی مقایسه‌ای باکتریولوژیکوپاتولوژیک بین رحم‌های گاو و گاومیش درمنطقه اهواز– ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 33-39]
 • قراگوزلو، فرامرز جداسازی اریزی پلوتریکس روزیوپاتیه از جنین‌های سقط شده در یک گله گوسفند در ایران– گزارش مورد [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 129-132]
 • قزوینیان، خسرو تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-196]
 • قلیان چی لنگرودی، آرش پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 165-169]
 • قهاری، جواد گزارش مرگ یک رأس گوساله شوکا ‌(Capreolus capreolus capreolus)‌ بدنبال التهاب شیمیایی شکمبه و کلی باسیلوز سپتی سمیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 197-201]

ک

 • کامیابی، روح الله تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 219-226]
 • کریمی، وحید پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 165-169]
 • کیوانفر، هادی تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 219-226]
 • کوهی، محمد کاظم بررسی کارایی ضد انگلی عصاره الکلی افسنطین بر انگل سیفاسیا ابولاتا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 47-50]

گ

 • گورانی نژاد، سعد مطالعه تأثیر مقادیر مختلف کلسترول جیره بر میزان هورمون‌های جنسی سرم و رشد گناد‌ها در ماهی کپور معمولی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 23-28]

م

 • مددی، محمد صادق مطالعه مقایسه‌ای تاثیر استفاده از مدل‌های مختلف برنامه خاموشی در وقوع سندرم آسیت و پارامترهای متابولیکی در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-121]
 • مددگار، امید تهیه آنتی بادی های زرده تخم مرغ بر ضد آنتی ژن e2M آنفولانزای طیور با استفاده از ژن ‌ C-terminal 70e-Hsp2M و تشخیص آن با روش الیزا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 67-71]
 • مددگار، امید تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 219-226]
 • مدیرصانعی، مهرداد تاثیر فیتاز بر خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‌های بلدرچین تغذیه شده با جیره‌های ذرت – کنجاله سویا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-154]
 • مدنی، سید احمد لیپیدوز کبدی در یک قطعه مرغ مینا (اکریدوترس تریستیس‌)‌ مرتبط با پودودرماتیت و مصرف دان پلت جوجه گوشتی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 279-283]
 • مرجانمهر، سید حسین کولانژیوکارسینوما داخل کبدی و آنسفالومالاسی در یک طوطی استرالیایی کوچک‌(Melopsittacus Undulatus)‌ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 51-55]
 • میرزایی، حمید جدا سازی و مطالعه ویژگی‌های پروبیوتیکی و تکنولوژیکی لاکتوباسیلوس‌های موجود در ‌ ‌ پنیرهای منطقه لیقوان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 265-272]
 • مروتی، عباس پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 165-169]
 • معتمدی، حسین مطالعه آزمایشگاهی اثر مهار کنندگی عصاره سیر بر روی آئروموناس سوبریا [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 213-217]
 • مقدس، داریوش کنترل غالبیت گوزن قرمز نر ‌(Cervus elaphus)‌ در فصل جفت گیری توسط روش همزمان سازی فحلی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 155-158]
 • ممتاز، حسن بررسی میزان شیوع و یافته‌های آسیب شناسی سنگ‌های صفراوی در بز [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-77]
 • مهدی زاده دستجردی، اکبر تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 219-226]
 • مهدی فر، داریوش بروز تنوع مورفولوژیک در کنه (Acari: IxodidaeRhipicephalinae) Hyalomma anatolicum anatolicum [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 177-186]
 • مهدوی، علی تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 191-196]
 • موحدین، منصوره تاثیر تستسترون بر کلونی زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در هم کشتی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 159-164]
 • موسی خانی، فرهاد تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 219-226]

ن

 • نیازی، سیاوش تهیه آنتی بادی های زرده تخم مرغ بر ضد آنتی ژن e2M آنفولانزای طیور با استفاده از ژن ‌ C-terminal 70e-Hsp2M و تشخیص آن با روش الیزا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 67-71]
 • نامجو، عبدالرسول بررسی میزان شیوع و یافته‌های آسیب شناسی سنگ‌های صفراوی در بز [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-77]
 • نیکبخت، غلامرضا تهیه آنتی بادی های زرده تخم مرغ بر ضد آنتی ژن e2M آنفولانزای طیور با استفاده از ژن ‌ C-terminal 70e-Hsp2M و تشخیص آن با روش الیزا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 67-71]
 • نوده، حسن اختلاف در توانائی جذب روده ای دی – زایلوز در ماکیان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 273-278]
 • نوری، محسن کولانژیوکارسینوما داخل کبدی و آنسفالومالاسی در یک طوطی استرالیایی کوچک‌(Melopsittacus Undulatus)‌ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 51-55]

و

 • واحدی، نصر اله رابطه بین سن گوسفند وتغییر ساختمان‌های مختلف کیست هیداتیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 171-175]
 • وجگانی، مهدی جداسازی اریزی پلوتریکس روزیوپاتیه از جنین‌های سقط شده در یک گله گوسفند در ایران– گزارش مورد [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 129-132]

ه

 • هاتفی، فرزام جدا سازی و مطالعه ویژگی‌های پروبیوتیکی و تکنولوژیکی لاکتوباسیلوس‌های موجود در ‌ ‌ پنیرهای منطقه لیقوان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 265-272]
 • هنرزاد، ژیلا تاثیر فیتاز بر خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‌های بلدرچین تغذیه شده با جیره‌های ذرت – کنجاله سویا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-154]

ی

 • یادگاری، مهرداد ارزیابی اثرات کمبود کلسیم طولانی مدت بر شاخص‌های الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی قلب مرغان تخم گذار [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 105-112]
 • یوسفی، رضا جداسازی اریزی پلوتریکس روزیوپاتیه از جنین‌های سقط شده در یک گله گوسفند در ایران– گزارش مورد [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 129-132]
 • یوسفی، کاظم مطالعه مقایسه‌ای تاثیر استفاده از مدل‌های مختلف برنامه خاموشی در وقوع سندرم آسیت و پارامترهای متابولیکی در جوجه‌های گوشتی با رشد سریع [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-121]
 • یوسفی، محمد حسن تاثیر تستسترون بر کلونی زایی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در هم کشتی در محیط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 159-164]