نویسنده = فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
حداقل غلظت بازدارندگی عصاره فنولی و نشاسته مقاوم بر کلستریدیوم پرفرینجنس: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 93-103

10.22059/ijvm.2020.294186.1005047

سمیرا کرامتی جبه دار؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ بهمن نویدشاد؛ علی مهدوی؛ حمید استاجی؛ نعمت هدایت ایوریق


اثر تزریق درون تخم مرغی اسید نیکوتینیک، اسید پانتوتنیک یا اسید فولیک بر سیستم ایمنی و رشد جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 411-420

10.22059/ijvm.2019.278345.1004976

اسعد پرنیان؛ بهمن نویدشاد؛ فرزاد میرزایی؛ رضا بهمرام؛ حمید دلدار